http://patriodykpolski.pl/depozyt-z-ktorego-mozemy-czerpac/

Depozyt z którego możemy czerpaćPo raz pierwszy w Ciechanowie mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia szanowanego profesora historii, senatora RP Jana Żaryna, który przybył z promocją swojej najnowszej książki „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”.


Przed licznym gremium prof. Jan Żaryn na wstępie odniósł się do tytułu swojej najnowszej publikacji, definiując „Polską Pamięć”, jako świadomą wspólnotę, próbę zaakceptowania tego, że jesteśmy narodem historycznym. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii polski od Mieszka I, które zasadniczo wpłynęły na losy narodu. – Polska pamięć od Mieszka I do dziś funkcjonuje jako naród historyczny. Poza tymi trudnymi momentami, ale też zwycięskimi w konsekwencji, naród historyczny Polski oznacza, że jesteśmy świadomi swojej ciągłości, swojego istnienia w długim marszu historycznym – powiedział. Kolejnym punktem przemowy był polski patriotyzm. Tutaj autor zdecydowanie odrzuca tzw. patriotyzm „teoretyczny” przyjęty z definicji słownikowej jako miłość do własnej ojczyzny. – Definicja słownikowa patriotyzmu jest piękna, ale pozbawiona treści, a w patriotyzmie treść jest – zaznacza.


Jak podkreślił książka jest próbą usystematyzowania polskiej wersji pamięci i wyróżnia w polskiej historii trzy typy patriotyzmu, które otrzymaliśmy w depozycie: patriotyzm republikański, patriotyzm insurekcyjny i patriotyzm samorządny (narodowo-demokratyczny). Każdy z nich tworzy krótki opis bardzo rozbudowanej rzeczywistości polskiej historii. – W polskich dziejach mamy trzy typy patriotyzmu, które warto w sobie odkryć, albo przynajmniej być świadomym, że to jest depozyt z którego możemy czerpać. – mówi. Sam autor przekonuje, iż najlepszym rozwiązaniem jest patriotyzm samorządny stworzony przez trójkę działaczy Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego. Argumentuje, iż fenomen patriotyzmu samorządnego opiera się na zdolności samoorganizacji i zdolności brania na siebie odpowiedzialności.


Na koniec Jan Żaryn przypomniał także w telegraficznym skrócie wielką postać Romana Dmowskiego i jego Myśli nowoczesnego polaka w kontekście ideowości chrześcijańskiego nacjonalizmu, który uznaje, że naród jest bytem, którego los zależy od kondycji kolejnych pokoleń i ich odpowiedzialności za ten byt. – Jestem Polakiem – mam obowiązki polskie. A zatem tym obowiązkiem jest opieka nad tym bytem, czyli nad tym narodem nad jego spuścizną, kulturą, literaturą i wszystkimi zdobyczami wielkiej artystycznej duszy polaków, dorobkiem malarzy i rzeźbiarzy to wszystko jest dziedzictwem, schedą królów i świętych, które tworzy naród i teraz zależy od tego jak Ty się zachowasz i każdy z nas czy My to zniszczymy czy ten depozyt znowu przeniesiemy na nasze dzieci, wnuki.


Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów oraz PCKiSz w Ciechanowie.

 

Tekst: Łukasz Ostrowski

(Fot. PCKiSz)