Ustawa nr 1066 do kasacji ?

Po głuchej ciszy znów zrobiło się głośno w sprawie kontrowersyjnej ustawy nr 1066, a to za sprawą klubu Kukiz’ 15, który złożył projekt ustawy o jej uchyleniu.


Przypomnijmy, że ustawa określona sejmowym zeszytem nr 1066 o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” została przyjęta 7 lipca 2014 roku przez ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Projekt ustawy miał na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.


Ustawa zwana także „ustawą o bratniej pomocy” przyjęta niespełna 2 lata temu umożliwia zagranicznym  funkcjonariuszom udział w tzw. „wspólnych operacjach” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najbardziej kontrowersyjny zapis ustawy znajduje się w art. 8. 1. w którym jest mowa o prawie przysługującym obcym funkcjonariuszom do wwozu, posiadania, a także użycia broni palnej, amunicji, materiałów pirotechnicznych oraz środków bezpośredniego przymusu.


Dodatkowo w uzasadnieniu pierwszym czytamy: funkcjonariusze lub pracownicy państw członkowskich Unii Europejskiej mogą prowadzić wspólne patrole lub innego rodzaju wspólne operacje służące ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W środę 13.01. 2016 r. klub Kukiz’ 15 złożył oficjalny projekt ustawy o uchylenie ustawy nr 1066. „Ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego” – wyjaśnia Robert Winnicki.

 
Komentarz:


W obliczu zmasowanego ataku ze strony unijnych i niemieckich polityków, uchylenie tak kontrowersyjnej ustawy wydaje się być sprawą zasadniczą.

Przepisy w ustawie zezwalają także m.in. na tłumienie zgromadzeń masowych przy pomocy obcych służb. Jest to niedopuszczalne i godzi w samorządność państwa Polskiego.

QAS